RESIDE, Reţeaua siturilor pentru dezvoltare


Circuitul Romanităţii

Proiectul se referă în mod special la siturile arheologice privite ca vectori ai dezvoltării locale cu caracter durabil.

Siturile care au constituit obiectul cooperării sunt : Arles (Franţa), Mertola (Portugalia), Constanţa (România), Merida (Spania), Sbeïtla (Tunisia).

Obiectivele programului constau în :
• definirea unei strategii concertate, comună celor cinci situri, de realizare şi comercializare a produselor culturale, artizanale şi circuitelor turistice menite să valorifice patrimoniul arheologic în scopuri economice
• structurarea activităţii turistice care să permită siturilor arheologice şi zonelor periferice, creşterea capacităţii de autofinanţare
• punerea în practică a unui “demers Calitate” concertat între profesioniştii patrimoniului cultural, artizani, autorităţile gestionare ale siturilor arheologice şi operatorii turistici
• elaborarea unui plan de dezvoltare şi definirea politicii de valorificare economică prin căutarea unui impact cu caracter durabil asupra dezvoltării locale, având ca vocaţie menţinerea şi chiar crearea unor noi întrebuinţări prin accesul la pieţele internaţionale ale turismului cultural şi patrimonial
• constituirea unei reţele europene a muncii trans-sectoriale, compusă din reprezentanţi ai colectivităţilor publice, din operatori privaţi, din profesionişti ai turismului şi ai patrimoniului cultural. Acest proiect a fost reţinut într-un cadru de finanţare a programului Uniunii Europene ECOS-OUVERTURE. Proiectul a fost lansat în vara anului 2000 pentru o durată posibilă de 36 luni.

 
 
Proiectul Reside a fost finanţat de către Comisia Europeană în cadrul programului ECOS-OUVERTURE
     
     
     
     
•elaborarea unui plan de dezvoltare şi definirea politicii de valorificare economică prin căutarea unui impact cu caracter durabil asupra dezvoltării locale, având ca vocaţie menţinerea şi chiar crearea unor noi întrebuinţări prin accesul la pieţele internaţionale ale turismului cultural şi patrimonial
• constituirea unei reţele europene a muncii trans-sectoriale, compusă din reprezentanţi ai colectivităţilor publice, din operatori privaţi, din profesionişti ai turismului şi ai patrimoniului cultural. Acest proiect a fost reţinut într-un cadru de finanţare a programului Uniunii Europene ECOS-OUVERTURE. Proiectul a fost lansat în vara anului 2000 pentru o durată posibilă de 36 luni