رواق الصور

جسر روماني على نهر قواديانا - ميريدا

Barrage de Cornalvo

قنطرة المعجزات المائية

قوس تراجان

 معبد ديانا

المسرح الروماني بميريدا

الملعب المدرج بميريداالملعب المدرج بميريد


Secteur Archéologique de Morería


Mosaïque Cosmologique

Mosaïque du Foulage du Raisin

Fouilles archéologiques et Centre d’Interprétation de la Basilique de Santa Eulalia

Alcazaba

Hornito de Santa Eulalia

Hôpital Saint Jean de Dieu

Place d’Espagne

Musée National d’Art Romain

Pont Lusitania